Korzystanie z witryny www.pluta.komornik.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki.
 
 
 
Kancelaria

Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U.97, nr 133, poz. 882) wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję
z nieruchomości oraz spraw, w których egzekucję z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

W sprawach o egzekucję z nieruchomości Komornik działa w obszarze właściwości Sądu Rejonowego Gdańsk - Północ w Gdańsku.

Kancelaria posiada dostęp do:
  • Systemu OGNIVO Krajowej Izby Rozliczeniowej, umożliwiającego automatyczne poszukiwanie rachunków bankowych dłużnika w Bankach Komercyjnych oraz Bankach Spółdzielczych
  • Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, umożliwiającej uzyskanie informacji na temat pojazdów, których właścicielem i współwłaścicielem jest dłużnik.
  • Elektronicznego Urzędu Podawczego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, umożliwiającego dostęp do danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i poszukiwanie źródeł dochodów dłużnika.
  • Elektronicznego Postępowania Upominawczego (EPU), umożliwiającego prowadzenie postępowania egzekucyjnego w sprawach, w których został wydany nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym przez e-sąd.

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.
Informacje zawarte na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek inny sposób.
Kancelaria Komornicza
Krzysztof Pluta


ul. R.Dmowskiego 5/2
80-243 Gdańsk
t: 58 341 78 27
f: 58 341 78 27
e: gdansk.pluta@komornik.pl