Korzystanie z witryny www.pluta.komornik.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki.
 
 
 
Kancelaria

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U.2018.771) wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym się znajduje siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego z wyjątkiem spraw: o egzekucję z nieruchomości; o wydanie nieruchomości; o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości; o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy; w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

W sprawach o egzekucję z nieruchomości Komornik działa w obszarze właściwości Sądu Rejonowego Gdańsk - Północ w Gdańsku.

Kancelaria posiada dostęp m.in. do:
  • Systemu OGNIVO Krajowej Izby Rozliczeniowej, umożliwiającego automatyczne poszukiwanie rachunków bankowych dłużnika w Bankach Komercyjnych oraz Bankach Spółdzielczych
  • Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, umożliwiającej uzyskanie informacji na temat pojazdów, których właścicielem i współwłaścicielem jest dłużnik.
  • Elektronicznego Urzędu Podawczego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, umożliwiającego dostęp do danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i poszukiwanie źródeł dochodów dłużnika.
  • Elektronicznego Postępowania Upominawczego (EPU), umożliwiającego prowadzenie postępowania egzekucyjnego w sprawach, w których został wydany nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym przez e-sąd.
  • Elektronicznej Księgi Wieczystej (EKW), umożliwiającego wyszukiwanie ksiąg wieczystych po danych dłużnika takich jak: imię, nazwisko, pesel.
  • Centrum Personalizacji Dokumentów (CPD), umożliwiającego pozyskanie danych z rejestrów mieszkańców, rejestru cudzoziemców oraz danych z rejestru dowodów osobistych udostępniane są przez organy gmin.

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.
Informacje zawarte na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek inny sposób.
Kancelaria Komornicza
Krzysztof Pluta


ul. Stefana Batorego 16/1
80-251 Gdańsk
t: 58 341 78 27
e: gdansk.pluta@komornik.pl